งานสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

บริการติดตั้งทั้งงานระบบไฟฟ้าและประปา ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยรวมทั้งการซ่อมบำรุงเป็นสำคัญ ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ของบริษัท และผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้วัสดุคุณภาพดี ทนทาน ได้มาตรฐานการรับรอง เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ระบบประปา