ออกแบบโครงสร้าง & สถาปัตย์

ออกแบบโครงสร้าง & สถาปัตย์

บริการออกแบบงานโครงสร้างบ้าน-อาคาร เน้นหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า